Проєкт
«Загальне зростання обсягів продажів без поділу на категорії товарів»
У проєкті брали участь директори найбільших магазинів мережі, керівники філій, ТОР-менеджмент роздробу і ключові співробітники підрозділів.

Метою було зростання продажів без ділення товарів на категорії по 50-ти найбільшим магазинам мережі.

Проєкт був спрямований на оновлення культури роботи компанії, досягнення завдання шляхом правильної взаємодії співробітників, виявлення сильних і слабких сторін компанії, використання всіх ресурсів для знаходження інноваційних рішень.
Часові рамки проєкту
3,5 місяці
Було проведено:
567 коучингових годин
Кількість учасників:
83 людини
Відсоток досягнення мети:
99%

Підсумки нашої співпраці

  • Змінено культуру компанії, виявлено аспекти, які вимагали змін

  • Завдяки цьому залученість співробітників підвищилася, покращилася комунікація і якість постановки завдань.

  • Даний підхід тепер реалізується у всій компанії.

  • Показники зростання продажів і валового прибутку по магазинах, керівники яких брали участь у програмі, значно зросли

  • Завдання було виконане, при цьому компанія переглянула свій підхід до роботи, що підвищило ефективність виконання цілей.
Все це посилило команду компанії, зробило її ефективнішою, розкрило нові можливості для реалізації.
Зворотній відгук
Базарна Ольга
директор з продажу компанії "COMFY"
"Завдяки вибудуваному процесу роботи з індивідуальними цілями, магазини, керівники яких брали участь у проєкті, показали динаміку зростання продажів і валового прибутку істотно вище інших. Основною корисністю для команди з 83 осіб, що беруть участь в проєкті, став старт змін культури компанії із залученням всіх співробітників. Програма дала можливість побачити, що необхідно міняти. На старті проєкту не було жодних передумов до таких висновків, а на сьогодні — зміна культури перейшла на всі департаменти. Це глобальне завдання, і я вдячна Некрасову А. за професійну допомогу в запуску такої зміни"