Політика конфіденційності
Договір-оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання консультативно-інформаційних послуг


Товариство з обмеженою відповідальністю «АП ЮНІВЕРСІТІ» (далі – Виконавець) в особі директора Некрасова А.Є., який діє на підставі Статуту, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – Клієнт), разом іменуються – Сторони, укласти договір про надання консультативно-інформаційних послуг, навіщо публікує цей Договір публічної оферти (далі – Договір).
Відповідно до ст. 633, 634 641, 642 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором та договором приєднання, та його умови є однаковими для всіх Клієнтів.
Для цілей цього Договору використовується наступна термінологія:
Клієнт – фізична особа, яка досягла 18 років, має повну дієздатність, зареєстрована на Сайті та приєдналася до цього Договору шляхом оплати Послуги.
Консультативно-інформаційні послуги (далі – Послуги) – це:
- послуги за допомогою коучингу та згідно з визначенням, яке надає Міжнародна федерація коучингу. Послуги Коучінга не є послугами з психотерапії, в т.ч. послугами психологічного консультування чи психологічного тренінгу;
- Психологічне консультування.
Міжнародна федерація коучінга - Міжнародна федерація коучінга (ICF, International Coach Federation див. офіційний сайт https://coachingfederation.org/) - некомерційна організація, професійна асоціація коучінга, діяльність якої спрямована на розвиток якісного коучінга в усьому світі (далі - ICF).
Коуч - фізична особа, яка має повну право- та дієздатність, досягла 18 років, яка пройшла навчання коучингу за стандартами ICF (International Coach Federation, Міжнародна федерація коучингу). Коуч погоджується застосовувати Ключові Компетенції ICF і бере на себе зобов'язання дотримуватись Етичного Кодексу ICF при проведенні коуч-сесій.
Коучинг - процес, побудований на принципах партнерства, який стимулює рефлексію (дослідження) та творчість клієнтів з метою їх натхнення на максимальне розкриття свого потенціалу (як особистого, так і професійного).
Кодекс етики коуча – документ, прийнятий ICF (див. офіційний сайт https://coachfederation.org/ethics/code-of-ethics) та визначає основні морально-етичні орієнтири та стандарти діяльності Коуча відповідно до ключових цінностей та етичних принципів ICF, які Коуч визнає та зобов'язується дотримуватись (далі - Кодекс).
Компетенції коуча - система знань, навичок та умінь, визначених ICF (див. офіційний сайт https://coachfederation.org/core-competencies) для сертифікації своїх членів, які застосовуються коучами у процесі своєї діяльності.
Особистий кабінет – персональна частина Сервісу, недоступна для загального огляду, доступ до якої здійснюється Користувачем шляхом введення особистих ідентифікаційних даних.
Фахівець - особа, яка здійснює від імені Виконавця коучингову діяльність у рамках стандартів Міжнародної Федерації Коучінга або психологічне консультування як один із видів психологічної допомоги Клієнту.
Психолог – фізична особа, яка має повну право- та дієздатність, досягла 18 років, має вищу освіту або пройшла перепідготовку в галузі психології, надає допомогу та консультування Клієнтів з різних питань (емоційні, особистісні, соціальні тощо) без виписування медичних рецептів .
Психологічне консультування (консультація психолога) – один із видів психологічної допомоги, метою якого є допомога Клієнту у вирішенні його емоційних, особистісних, соціальних та інших проблем, усвідомлення та зміна малоефективних моделей поведінки для прийняття важливих рішень, вирішення проблем, досягнення поставлених цілей, життя у гармонії із собою та навколишнім світом.
Сайт – веб-сайт Виконавця, розташований у мережі Інтернет за адресою https://my.on.support/, що дозволяє здійснювати вибір коуча та/або психолога із запропонованих фахівців та здійснювати взаємодію з такими фахівцями.
Сесія – разова онлайн відео-консультація, учасником якої є фахівець (коуч чи психолог) та Клієнт, тривалість якої складає 50 (п'ятдесят) хвилин. Основна форма взаємодії сторін у межах надання послуги з Договору.

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець надає консультативно-інформаційні послуги коучингу та/або послуги з психологічного консультування Клієнта, а Клієнт зобов'язується сплатити їх у розмірі та відповідно до вимог цього Договору.
1.2. Даний Договір публічно доноситься до необмеженого кола осіб шляхом його розміщення (публікації) на сайті https://on.support/
1.3. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, здійснення Клієнтом оплати за Послуги є повним та беззастережним підтвердженням прийняття всіх умов цього Договору публічної оферти без винятку.
1.4. Договір набирає чинності з моменту:
- Коректного заповнення заявки на отримання Послуг;
- оплати Послуг Клієнтом
без підписання Сторонами екземплярів Договору у письмовій формі.
1.5. Кожна із Сторін гарантує іншій Стороні, що має необхідне право та дієздатність, а також всі необхідні права та повноваження, необхідні та достатні для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Для отримання Послуг за даним Договором Клієнту необхідно зареєструватися на Сайті, заповнивши реєстраційну форму та вказавши такі дані:
- ім'я та прізвище
- Адреса електронної пошти;
- номер телефону.
 Під час реєстрації забороняється використовувати персональні дані третіх осіб.
2.2. Після реєстрації з метою отримання Послуг за Договором Клієнт з бази анкет, розміщених на сайті, вибирає спеціаліста: коуча та/або психолога для подальшої роботи, заповнює заявку та здійснює оплату Послуг Виконавця.
2.3. Послуги надаються Клієнту за умови внесення передоплати за обраний пакет сесій з коучем та/або психологом.
2.4. Виконавець має право запропонувати Клієнту провести першу сесію-знайомство з певним фахівцем безкоштовно.
2.5. Для надання Послуг за Договором Виконавець має право залучати спеціалістів необхідної кваліфікації. При цьому Послуги у вигляді проведення сесій Клієнту надає безпосередньо фахівець: коуч та/або психолог, а Виконавець лише надає технічну можливість вибору спеціаліста та організації сесій. Залучені фахівці не перебувають з Виконавцем у трудових відносинах і Виконавець відповідає лише за наявність у спеціалістів відповідної кваліфікації.
2.6. Ні Виконавець, ні спеціаліст-психолог не надають медичних послуг, не займаються видачею будь-яких сертифікатів чи рецептів, а також не здійснюють призначення медичних препаратів. Виконавець та спеціаліст-психолог не займаються лікувальною чи якоюсь іншою медичною практикою.
2.7. Тривалість однієї сесії з фахівцем Виконавця складає 50 (п'ятдесят) хвилин. Сесії Клієнта та фахівця проходять у погоджений час у відео-форматі за допомогою skype, zoom, viber тощо.
2.8. Дата та час проведення кожної сесії визначаються шляхом вибору наданих тимчасових слотів/варіантів кожним окремим фахівцем та/або індивідуального погодження з кожним спеціалістом в особистому листуванні на сервісі.
2.9. Обсяг та формат послуг, терміни надання та інші характеристики послуг наведені в кожній анкеті окремого фахівця.
2.10. Як Клієнт, так і фахівець Виконавця мають право будь-якої миті відмовитися від подальшого виконання цього Договору. При цьому повернення коштів Клієнту за не проведені сесії проводиться на підставі п. 3.5. Договору.
2.11. Особливістю виконання договірних зобов'язань є відсутність гарантованого результату, оскільки корисний ефект залежить не лише від професіоналізму фахівців Виконавця, а й від особистих якостей Клієнта.
2.12. Після проведення всіх сесій спеціалістами Виконавця та завершення надання Послуг акт про надані послуги між Сторонами не складається та не підписується.
2.13. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Клієнтом у повному обсязі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту закінчення Послуг, Виконавець не отримав, на свою електронну пошту, зазначену у Договорі, мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих послуг. Відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг незалежно від формату проведення сесій визначається у гривні, вказується в анкеті кожного окремого спеціаліста на Сайті та визначається виходячи з вартості однієї сесії зі спеціалістом Виконавця. Вартість однієї сесії складає від 870 грн. (вісімсот сімдесят гривень 00 коп.) без урахування ПДВ, що на момент публікації Договору еквівалентно 30 доларам США (тридцять). За зміни курсу долара США вартість однієї сесії у гривні визначається згідно з курсом АТ "УКРСИББАНК" на момент оплати сесії.
3.2. Для початку надання Послуг Замовнику необхідно здійснити передоплату у розмірі 100% шляхом перерахування коштів Виконавцю.
3.3. Оплата Послуг проводиться у безготівковій формі
- шляхом оплати рахунку у банківській установі;
- шляхом здійснення інтернет-платежу (за допомогою платіжного сервісу Wayforpay або інших платіжних систем, які дозволяють здійснити оплату за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard.) У цьому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу Wayforpay або інших платіжних систем, банку Клієнта та Виконавця .
Виконавець не здійснює обробку операцій з банківських карток. У разі помилок або відмови оплати Клієнт повинен звертатися до банку або представника платіжної системи, за допомогою якої здійснювалася оплата.
Зміст Інтернет-платежу або платіжного документа банківської установи повинен обов'язково містити вказівку на П.І.Б. Клієнта у графі «Призначення платежу».
3.4. Вартість послуг не включає будь-які комісії, що стягуються банками або платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Клієнт сплачує додатково.
3.5. Послуги вважаються повністю сплаченими у момент зарахування повної вартості послуг з цього приводу Виконавця.
3.6. Будь-яка оплата, здійснена від імені Клієнта з використанням його персональних даних та платіжних засобів, вважається досконалою Клієнтом.
3.7. У разі розірвання Договору в односторонньому порядку згідно з п.п. 4.1.8-4.1.9., 4.3.2., 4.3.5. та 4.4.8. Договору, Клієнту за його письмовою заявою повертаються кошти за вирахуванням вартості проведених сесій та з утриманням 10% вартості кожної не проведеної сесії (податок і банківський еквайринг). При цьому Клієнту повертаються кошти шляхом перерахування на розрахунковий рахунок або банківську картку. Кошти за проведені сесії поверненню не підлягають.
3.7. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на послуги, що надаються. Вартість вже сплаченого Клієнтом пакета сесій фіксується і у разі зміни ціни Послуг не змінюється до моменту проведення всіх сплачених сесій.
3.8. Клієнт самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснюваних ним платежів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Клієнта:
4.1.1. Вибрати будь-якого спеціаліста з бази спеціалістів на Сайті для отримання Послуг від Виконавця.
 4.1.2. Отримувати від Виконавця якісні професійні Послуги в обсязі згідно з умовами цього Договору відповідно до вимог, передбачених Етичним Кодексом ICF та Ключовими Компетенціями ICF.
4.1.3. Користуватись Сайтом Виконавця для вибору спеціаліста, оплати Послуг та спілкування з обраним спеціалістом.
4.1.4. Переносити час сесії, письмово повідомивши Виконавця не пізніше ніж за 24 години до терміну проведення сесії без будь-яких штрафних санкцій.
4.1.5. Клієнт має право розраховувати на конфіденційність та нерозголошення інформації, отриманої Виконавцем та його фахівцями від Клієнта під час надання Послуг за Договором.
4.1.6. У разі виявлення порушень Коучем норм Етичного Кодексу ICF Клієнт має право звернутися до Міжнародної Федерації Коучингу або до одного з її відділень.
4.1.7. Використання Клієнтом інформації та матеріалів, отриманих внаслідок надання послуг від Виконавця, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання.
4.1.8. Клієнт має право достроково та в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору, що тягне за собою припинення надання послуг Виконавця. Таке розірвання можливе шляхом письмового повідомлення Клієнтом спеціаліста Виконавця не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення чергової сесії.
4.1.9. У разі дострокового розірвання Договору Клієнт має право звернутися до Виконавця із заявою про повернення коштів за не проведені сесії відповідно до п. 3.7. Договору.
4.2. Обов'язки Клієнта:
4.2.1. Оплачувати надання Послуг Виконавцем відповідно до вартості обраного пакету сесій та умов Договору.
4.2.2. Виконувати рекомендації фахівців Виконавця, зокрема, під час проведення сесій із спеціалістом-психологом:
- Докладно, детально описувати ситуації, обставини, свій стан, відчуття, переживання;
- давати ясні, прямі та щирі відповіді на питання, що задаються фахівцем;
- Виконання домашніх завдань, пов'язаних з вирішенням проблемної ситуації Клієнта.
4.2.3. Клієнт зобов'язаний шанобливо ставитися до фахівця, який надає послуги як під час письмового спілкування, так і під час проведення сесій, не принижувати його честь, гідність та ділову репутацію.
4.2.4. Клієнт зобов'язується приходити на консультацію у призначений час. У разі запізнення фахівець може очікувати Клієнта до 10 хвилин і час запізнення вираховується із тривалості консультації. При запізненні Клієнта на сесію більше ніж на 10 хвилин без попереднього попередження за 24 години або у разі перенесення Клієнтом сесії пізніше ніж за 24 години до терміну її проведення сесія вважається проведеною та підлягає сплаті в повному обсязі, якщо інше не буде погоджено Сторони .
4.2.5. У разі виникнення претензій до проведеної сесії, Клієнт зобов'язаний не пізніше 1-го робочого дня з моменту закінчення сесії направити Виконавцю мотивоване заперечення у формі письмового повідомлення. За відсутності письмового мотивованого заперечення до сесії вона вважається проведеною, а Послуга - наданою.
4.3.3. Права Виконавця:
4.3.1. Виконавець має право на оплату за свої Послуги відповідно до вартості обраного Клієнтом пакету сесій та умов цього Договору.
4.3.2. Виконавець або фахівець (коуч та/або психолог) мають право відмовити Клієнту у подальшому наданні Послуг у разі неповажного спілкування Клієнта зі спеціалістом, при неадекватній, аморальній та антисоціальній поведінці Клієнта, а також при з'ясуванні, що Клієнт є пацієнтом психіатра, або має недієздатність або розумову відсталість з різним ступенем зниження інтелекту, а також якщо Клієнт є неповнолітнім.
4.3.3. Вносити зміни до цього Договору. Клієнт вважається проінформованим про зміни у Договорі з моменту першої оплати після розміщення його зміненого варіанту на сторінці https://on.support/legal/.
4.4. Обов'язки Виконавця:
4.4.1. Надавати Клієнту якісні та професійні Послуги в обсязі згідно з умовами Договору.
4.4.2. Надавати Клієнту зворотний зв'язок з усіх питань, що надійшли, щодо надання Послуг.
4.4.3. Фахівці-коучи Виконавця зобов'язуються при наданні послуги діяти відповідно до Етичного Кодексу ICF та ґрунтуватися на Ключових Компетенціях ICF.
4.4.4. Виконавець за допомогою фахівців зобов'язується донести до Клієнта та погодити з ним, як проходитиме процес коучингу та психологічні консультації, які умови та межі конфіденційності, фінансові домовленості та інші умови співробітництва Сторін.
4.4.5. Виконавець зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо обставин, які стали відомі Виконавцю та його фахівцям у зв'язку з виконанням цього Договору, у тому числі:
- про надання Клієнту послуг у рамках цього Договору;
- про зміст занять коучингу та консультацій психолога;
- про контактні дані Клієнта: телефон, мобільний телефон, електронна пошта, Skype, паспортні дані та ін.
4.4.6. Забезпечити безпечний збір, обробку та зберігання персональних даних Клієнта відповідно до вимог законодавства.
4.4.6. Виконавець та його фахівці мають право не дотримуватись умов угоди про конфіденційність та звертатися до відповідних державних органів, у випадках, передбачених чинним законодавством України, у тому числі, але не обмежуючись: у випадках протиправної діяльності Клієнта, на підставі рішення суду та/або повістки до суду , у разі ризику загрози власної особи чи оточуючим. Підписуючись під умовами цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду з цими обмеженнями умов конфіденційності, передбачених цим Договором.
4.4.7. Виконавець зобов'язаний відстежувати ризики конфлікту інтересів та потенційних конфліктів інтересів, відкрито обговорювати такі ситуації з Клієнтом та приймати рішення на користь Клієнта, аж до припинення цього Договору.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Здійснюючи реєстрацію на Сайті та оплату Послуг Клієнт автоматично дає згоду на збирання, зберігання, обробку, використання та розголошення своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах». Виконавець має право надавати персональні дані Клієнта своїм спеціалістам, співробітникам, а також третім особам, які залучені до надання послуг за цим Договором, виключно для досягнення цілей цього Договору
5.2. Виконавець та його спеціалісти зобов'язуються не розголошувати та не передавати персональні дані Клієнта для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Клієнта.
5.3. Відносини між Сторонами цього Договору у сфері конфіденційності регулюються Політикою конфіденційності, що розміщена на Сайті, та є невід'ємною частиною цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС МАЖОР

6.1. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Усі суперечки, що виникли у рамках виконання цього Договору, Сторони вирішуватимуть шляхом переговорів. За неможливості врегулювання спору мирним шляхом, суперечка передається на розгляд суду відповідної юрисдикції згідно із законодавством України.
6.3. За наявності претензій до Виконавця з боку Клієнта щодо наданих Послуг, Клієнту необхідно надіслати претензію на поштову адресу Виконавця або на адресу його електронної пошти не пізніше 1 (одного) робочого дня після надання послуг. У разі, якщо у зазначений термін претензії до якості Послуг від Клієнта не надходили, вважається, що надані Послуги відповідають умовам Договору та прийняті Клієнтом у повному обсязі.
6.4. Виконавець несе відповідальність за перерви та припинення надання послуг, за винятком випадків, коли такі перерви та припинення були викликані діями Клієнта або діями третіх осіб.
Виконавець не несе відповідальності за:
- неможливість надання Послуг з причин, що від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, у тому числі: порушення роботи ліній зв'язку (Інтернет), раптова відсутність або несправність обладнання, несправність або припинення роботи різних Інтернет-ресурсів (у тому числі Zoom, Skype тощо), відсутність та/або погіршення якості зв'язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;
- Порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, що використовується Клієнтом для отримання послуг;
6.5. Будь-які дії Клієнта, спрямовані на перешкоджання Виконавцем надання послуг іншим клієнтам, або дії Клієнта, що спричинили ненадання або неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, спричиняють розірвання цього Договору без повернення Клієнту вартості послуг.
6.6. У будь-якому випадку, сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом або претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за Договором.
6.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Договору, якщо таке невиконання сталося внаслідок тих обставин непереборної сили, які виникли незалежно від волі Сторін, та які сторони не могли передбачити чи запобігти.
6.8. До обставин непереборної сили належать події, які роблять виконання Сторонами умов Договору неможливими: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні або інші промислові аварії, епідемії, а також страйки, воєнні дії, громадські заворушення або акти державних органів, що перешкоджають виконанню цього Договору.
6.9. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, має негайно повідомити про це іншу Сторону.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Договір набирає чинності з моменту здійснення Клієнтом оплати за Послуги та діє до моменту повного виконання зобов'язань за Договором Виконавцем або відмови Клієнта або Виконавця від подальшого виконання Договору. Розірвання Договору з ініціативи однієї із сторін оформляється шляхом направлення Клієнту письмового повідомлення на його електронну адресу, зазначену у Договорі.
7.2. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до Договіру у будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. Нова редакція Договору набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.
7.3. До Договору застосовується законодавство України.
7.4. У випадках, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
7.5. Електронна адреса Виконавця для розгляду звернень та заявок Клієнта: tanya@coachingup.university.

8. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «АП ЮНІВЕРСІТИ»
ЄДРПОУ: 44466995
Адреса: 02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, 15, 112
IBAN Code UA303510050000026000879114900
АТ "УКРСИББАНК"
МФО 351005
Телефон: +38 (067) 500-22-46
tanya@coachingup.university

Редакція Договору публічної оферти від 21 лютого 2022р.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

інтернет-сайту https://on.support/

м. Київ «21» жовтня 2022 р.


Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет - https://on.support/, яку Ресурс (сайт) https://on.support/, розташований на доменному імені https://on.support/ (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту https://on.support/ (а також його субдоменів), програм та продуктів.
Ця Політика конфіденційності складена з урахуванням та відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.
Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача із цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних; у разі незгоди із цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
1.1. «Адміністрація Ресурсу https://on.support/» (далі – Адміністрація, Оператор) – уповноважені співробітники на управління Ресурсом, які діють від імені Товариства з Обмеженою Відповідальністю «АП ЮНІВЕРСІТІ», який зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань України від 01.11.2021 за номером 10006510200000035420 (ЄДРПОУ 44466995), який організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, склад персональних даних, склад персональних даних, персональними даними.
1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних), у тому числі:
1.2.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису, заповнюючи заявку на курс, написання відгуку тощо) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
1.2.2. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.
1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.5. «Ресурс https://on.support/» (далі – Ресурс) – це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): https://on.support/, а також його субдоменах .
1.6. «Субдомени сайту https://on.support/ – це сторінки, розташовані за адресами:
1) https://my.on.support/;
та інші часові сторінки, внизу яких може бути зазначена контактна інформація: ТОВ «АП ЮНІВЕРСІТІ»; ЄДРПОУ: 44466995; Адреса: Україна, 02068, м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 15, кв. 112; Телефон: +38 (067) 500 22 46; Електронна пошта: tanya@coachingup.university.
1.7. «Користувач Ресурсу https://on.support/» (далі - Користувач) – особа, яка має доступ до Ресурсу, за допомогою мережі Інтернет та інформацію, та матеріали Ресурсу https://on.support/.
1.8. "Cookies" — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
1.9. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.
1.10. Актуальні загрози безпеці персональних даних» - сукупність умов та факторів, що створюють актуальну небезпеку несанкціонованого, у тому числі випадкового, доступу до персональних даних при їх обробці в інформаційній системі, результатом якого можуть стати знищення, зміна, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних , і навіть інші неправомірні дії.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем Ресурсу означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Ресурсу.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до ресурсу https://on.support/.
2.4. Ресурс не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://on.support/.
2.5. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач Ресурсу https://on.support/.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації при реєстрації на Ресурсі або іншому використанні Ресурсу, а також при оформленні замовлення на придбання товару, послуги.
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми або форми зворотного зв'язку на Ресурсі і включають таку інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;
3.2.4. місце проживання Користувача (на вимогу Адміністрації).
3.3. Ресурс захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ("піксель"):
3.3.1. IP-адреса;
3.3.2. інформація з cookies;
3.3.3. інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
3.3.4. час доступу;
3.3.5. адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
3.3.6. реферер (адреса попередньої сторінки).
3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Ресурсу, які потребують авторизації.
3.5. Ресурс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.
3.6. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена ​​вище (історія покупок, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.
4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Ресурс (Сайт) збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.
4.2. Персональні дані Користувача Адміністрація Ресурсу https://on.support/ може використовувати з метою:
4.2.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Ресурсі, для оформлення замовлення та (або) укладання, наприклад, Договору-оферти на надання інформаційно-консультаційних послуг дистанційним способом.
4.2.2. Надання Користувачеві доступу до персональних даних Ресурсу.
4.2.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Ресурсу, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
4.2.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.2.6. Створення облікового запису, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.2.7. Надсилання повідомлення Користувача Ресурсу (за потреби).
4.2.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.
4.2.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Ресурсу.
4.2.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Ресурсу або від імені партнерів Ресурсу.
4.2.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.2.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Ресурсу з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.
5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється не довше строку, що відповідає цілям обробки персональних даних будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно з метою виконання Договору оферти, до якого Користувач приєднався на Ресурсі.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Для виконання робіт із забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці в інформаційній системі відповідно до законодавства України, адміністрація Ресурсу може залучати на договірній основі юридичну особу або індивідуального підприємця, які мають, у разі потреби, ліцензію на діяльність з технічного захисту конфіденційної інформації.
До складу заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних, що реалізуються в рамках системи захисту персональних даних з урахуванням актуальних загроз безпеці персональних даних та застосовуваних інформаційних технологій, входять такі заходи, у тому числі, але не обмежуючись:
ідентифікація та аутентифікація суб'єктів доступу та об'єктів доступу;
керування доступом суб'єктів доступу до об'єктів доступу;
обмеження програмного середовища;
захист машинних носіїв інформації, на яких зберігаються та (або) обробляються персональні дані (далі - машинні носії персональних даних);
реєстрація подій безпеки;
антивірусний захист;
виявлення (запобігання) вторгнень;
контроль (аналіз) захищеності персональних даних;
забезпечення цілісності інформаційної системи та персональних даних;
забезпечення доступності персональних даних;
захист середовища віртуалізації;
захист технічних засобів;
захист інформаційної системи, її засобів, систем зв'язку та передачі даних;
виявлення інцидентів (однієї події або групи подій), які можуть призвести до збоїв або порушення функціонування інформаційної системи та (або) до виникнення загроз безпеці персональних даних (далі - інциденти), та реагування на них;
управління конфігурацією інформаційної системи та системи захисту персональних даних.
перевірка системного та (або) прикладного програмного забезпечення, включаючи програмний код, на відсутність недекларованих можливостей з використанням автоматизованих засобів та (або) без використання таких;
тестування інформаційної системи на проникнення;
використання в інформаційній системі системного та (або) прикладного програмного забезпечення, розробленого з використанням методів захищеного програмування.
5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Користувач має право вимагати від Адміністрації Ресурсу уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети опрацювання, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.
6.2. Якщо Користувач вважає, що Адміністрація Ресурсу здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог Українського законодавства про персональні дані або іншим чином порушує його права та свободи, Користувач має право оскаржити дії або бездіяльність оператора до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку, у тому числі на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди у судовому порядку.
6.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом надсилання повідомлення Адміністрації Ресурсу за адресою електронної пошти: tanya@coachingup.university (пошта адміністратора сайту). Адміністрація Ресурсу припиняє обробку персональних даних у строки, встановлені чинним законодавством України.
6.4. Користувач зобов'язаний:
6.4.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування ресурсом.
6.4.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.5. Адміністрація Ресурсу зобов'язана:
6.5.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.
6.5.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пп. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.5.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації, передбаченого Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 229.
6.5.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація Ресурсу, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7. 2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Ресурсу.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, захист авторських та суміжних прав, охорону товарних знаків, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.
7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини Ресурсу, несе особа, яка надала таку інформацію.
7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина Ресурсу, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті https://on.support/. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умовами окремої угоди.
7.6. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на Ресурсі) допускається їх поширення за умови, що буде дане посилання на сайт (будь-який інший ресурс) та ПІБ (Псевдонім, Нікнейм) автора, який написав цей текстовий матеріал.
7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, завдані Користувачем внаслідок видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на Ресурсі або передаються через такий Ресурс.
7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви чи поведінка будь-якої третьої особи на сайті.
7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на Ресурсі, включаючи, але не обмежуючись, інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.
8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем Ресурсу https://on.support/ та Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд суду за місцезнаходженням Адміністрації.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією Ресурсу застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація Ресурсу має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Ресурсі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: tanya@coachingup.university.
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці https://on.support/legal.